Onze partners

We streven naar diversiteit op de werkvloer. Dus een mix van deelnemers van verschillende zorgaanbieders. Daarbij kijken we goed naar de samenstelling van de groep. We stemmen de dagindeling zo goed mogelijk af op de behoefte van de deelnemers. We leren ze dat sommige taken nu eenmaal moeten en dat je daarvoor weleens met iemand moet samenwerken die je misschien niet zo goed ligt. Natuurlijk wel met de juiste begeleiding! Voorop staat de hulpvraag van de deelnemer, vervolgens kijken we of dit aansluit bij de behoefte van de betreffende instantie. Als laatste bekijken we hoe we dit gaan toepassen op de werkvloer.